1. Телекомуникации

  • Изграждане на оптични кабелни линии (ОКЛ)
   • изтегляне на ОК в HDPE тръба
   • полагане на HDPE тръба
   • измерване на участък от ОКЛ
   • монтаж на оптична муфа или ODF
  • Изграждане на медни кабелни линии
   • изтегляне на медни кабели
   • измерване на медна кабелна двойка
   • монтаж на кабелен шкаф и направа на заземление
   • монтаж на муфа
   • направа на шахта
   • полагане на PVC тръби
   • вътрешен монтаж на GSM базова станция
   • външен монтаж на GSM базова станция
   • демонтаж на кабел от канална мрежа
   • направа изкоп и изваждане на кабел
 2. ВиК

  • Проучване на обекти и придобиване на права за обекти
   • Изготвяне на работна документация;
   • Планиране и проектна разработка за оборудването
   • Легализация и осигуряване на разрешителни
  • Строителни дейности:
   • изкопни и възстановителни работи;
   • канални мрежи;
   • пресичане на улици (чрез хоризонтален механизиран сондаж или прокопаване);
   • строителство, ремонт и възстановяване на водопроводни мрежи, сградни водопроводни отклонения и съоражения към тях
 3. Изграждане и експлоатация на разпределителни газопроводи и газови инсталации

  • оферта за пълната стойност на проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на газова инсталация
  • подмяна на съществуваща или изграждане на нова газопреносни мрежи
  • монтиране и тестване на газовите уреди
  • - 72 часови проби, въвеждане в експлоатация