Нашата фирма притежава множество сертификати:

ISO 9001:2008 – Сертификат за управление на качеството

През 2010г. ЕВРОНЕТ ЕООД получава сертификат за управление на качеството по международния стандарт ISO 9001:2000: Извършване на строително-монтажни работи,строително ремонтни работи и изграждане на телекомуникации, газификация и ВиК мрежи.

ISO 14001:2004 – CSB Ltd.

Извършване на строително-монтажни работи,строително ремонтни работи и изграждане на телекомуникации, газификация и ВиК мрежи.

OHSAS 18001:2007 – CSB Ltd.

Извършване на строително-монтажни работи,строително ремонтни работи и изграждане на телекомуникации, газификация и ВиК мрежи.

Централен професионален регистър на Камара на строителите в България

ЕВРОНЕТ ЕООД е вписано в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на следните групи и категории строежи:

ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения – от втора до пета категорияТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура – втора до трета категорияЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазване на околната среда – втора и трета категорияУдостоверение за изграждане на газопреносни мрежи

Държавна Агенция за Метрологичен и Технически Надзор за Поддържане, Ремонтиране и Преустройване на Съоръжения с Повишена Опасност.